Gdzie rozpalić ognisko

Rozpoczynają się wakacje, a wraz z nimi zwiększona ilość turystów w lesie. Wolny czas ludzie bardzo chętnie spędzają na łonie natury, korzystając często z ognia jako źródła energii w czasie przygotowania posiłków.

Oferty pracy

Nabór wewnętrzny na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego

RODO

Mając na uwadze ochronę naszych Gości i Kontrahentów, a także naszej własności w obiektach Nadleśnictwa Lesko prowadzony jest monitoring wizyjny. Jego celem jest zapobieganie i wykrywanie działań mogących naruszać prawo i porządek publiczny.