Oferty pracy

Nadleśnictwo Lesko informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych przyjmuje dokumenty CV i listy motywacyjne osób starających się o pracę wyłącznie w przypadku otwarcia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko i publicznego ogłoszenia o takim procesie rekrutacji.

RODO

Mając na uwadze ochronę naszych Gości i Kontrahentów, a także naszej własności w obiektach Nadleśnictwa Lesko prowadzony jest monitoring wizyjny. Jego celem jest zapobieganie i wykrywanie działań mogących naruszać prawo i porządek publiczny.