Wydawca treści Wydawca treści

Ogłoszenie

Nabór wewnętrzny na stanowisko instruktora technicznego/podleśniczego

Nadleśnictwo Lesko ogłasza nabór wewnętrzny na wolne stanowisko.

Szczegółowe informacje dostępne w załączonych plikach.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

Nadleśnictwo Lesko informuje, że ze względu na ochronę danych osobowych przyjmuje dokumenty CV i listy motywacyjne osób starających się o pracę wyłącznie w przypadku otwarcia procesu rekrutacji na konkretne stanowisko i publicznego ogłoszenia o takim procesie rekrutacji.

W przypadku otwarcia procesu rekrutacji, na stronie internetowej Nadleśnictwa i BIP zostanie o tym fakcie zamieszczona odpowiednia informacja. Przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji  odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osób starających się o pracę (podstawa prawna – art.6 pkt 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta przez kandydata do pracy, co jednak będzie wiązało się z koniecznością usunięcia przez Administratora nadesłanego CV a w konsekwencji  brakiem  możliwości dalszego udziału takiego kandydata w rekrutacji.
W przypadku gdy CV zostanie złożone bez ogłoszonej rekrutacji:
•    e-mailem - zostanie skasowane,  
•    w formie papierowej lub w innej  formie  - zostanie zniszczone.
     Dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych przesłanych bez ogłoszonej rekrutacji, również będą przetwarzane (przez okres czasu od ich wpływu do Nadleśnictwa do momentu zniszczenia lub skasowania) na podstawie zgody osoby, której takie dane dotyczą. Opierając się na definicji zgody wynikającej z art. 4 pkt 11 RODO – Nadleśnictwo Lesko poczytuje, że wszystkie osoby przesyłające swoje życiorysy oraz listy motywacyjne czynią to w pełni świadomie i dobrowolnie. Jeżeli ktokolwiek nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich  danych osobowych przez Nadleśnictwo Lesko, niech nie przysyła swojego życiorysu oraz listu motywacyjnego!