Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Na podstawie Zarządzenia Nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych, a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi i motorowerami, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Zarządzeniem nr 32/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. wprowadza do stosowania: Regulamin korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Lesko.