Zasoby leśne

Średnia zasobność Nadleśnictwa Lesko wg stanu na 31.12.2013 r. wynosi prawie 350 m3/ha i jest jedną z wyższych w kraju. Średni wiek drzewostanów wynosi 78 lat.

Ochrona lasu

Ochrona lasu w Nadleśnictwie Lesko

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Certyfikaty

Certyfikat PEFC