Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Lesko  prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzanego na okres 10 lat.

Plan został wykonany przez specjalistyczną jednostkę - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział Przemyśl (BULiGL), na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie na lata 2019-2028, dokument ten po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 05.08.2020 r., zn. spr: DL-WGLI.4100.77.2019.

Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Lesko na lata 2019-2028 zawiera zakres planu zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w zasięgu terytorialnym i na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Lesko:

Dokładny opis obszarów Natura 2000 znajduje się w rozdziale 7 - Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Lesko na lata 2019-2028, w którym ustalono zadania ochronne dla części wymienionych obszarów leżących na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Lesko

Wybrane treści elementów składowych planu są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Lesko. Elementy planu nieudostępnione w BIP, zgodnie z art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 6 września 2001r. Nr 112 poz.1198 z późn. zm.) udostępniane mogą być na wniosek.

Z dokumentami można zapoznać się pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lesko/plan_urzadzania_lasu