Wydawca treści Wydawca treści

Parki Krajobrazowe na terenie Nadleśnictwa Lesko

Parki Krajobrazowe chronią tereny ważne ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe. Oprócz ochrony wartości przyrodniczych, głównymi celami funkcjonowania parków krajobrazowych jest zachowanie tradycyjnego krajobrazu oraz udostępnienie społeczeństwu obszaru parku w celach rekreacyjnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Na naszym terenie znajduje się jeden Park Krajobrazowy Gór Słonnych. Park powstał na mocy rozporządzenia Nr 19 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 27 marca 1992 roku (Dz. Urz. Województwa Krośnieńskiego Nr 7/92, poz. 53 ze zm.). Obecnie powierzchnię i granice Parku określa uchwała nr XXXIX/791/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3632 ze zm.) . Park Krajobrazowy Gór Słonnych posiada aktualny plan ochrony, ustanowiony Rozporządzeniem Nr 59/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Gór Słonnych (Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 82 poz. 1384).

Osobliwością parku są licznie występujące na tym terenie słone źródła (Góry Słonne), największe ich zgęszczenie występuje w okolicy szczytu Na Opalonym. Pod powierzchnią ziemi kryją się nie tylko solanki, tereny te znane są również ze złóż roponośnych eksploatowanych od 1886 roku, obecnie są one na wyczerpaniu. Nadzór nad parkiem sprawuje Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.