Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa Lesko

Nadleśnictwo Lesko jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Nasza jednostka prowadzi gospodarkę leśną w 17 leśnictwach na obszarze powiatu sanockiego i leskiego. Biuro Nadleśnictwa znajduje się w Łączkach.

Szczegółowe informacje dotyczące działalności dostępne są w Regulaminie organizacyjnym zamieszczonym na stronie BIP.