Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa Lesko

Nadleśnictwo Lesko, z dwoma obrębami leśnymi: Lesko i Zagórz, leży w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego na terenie 2 powiatów (leski i sanocki), 9 gmin, dwu miast ( Lesko i Zagórz) i 71 wsi. Łącznie zasięg terytorialnego działania Nadleśnictwa Lesko wynosi 53,5 tys. ha.

Nadleśnictwo Lesko usytuowane jest w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego, na terenie powiatów:

- sanockiego,

- leskiego.

Nadleśnictwo prowadzi swoją działalność w granicach administracyjnych gmin: Baligród, Bukowsko, Komańcza, miasto Lesko, Lesko, Sanok, Olszanica, Solina, miasto Zagórz, Zagórz.

Administracyjnie podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Graniczy od wschodu z Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne, od południa z Nadleśnictwem Baligród, od południowego zachodu z Nadleśnictwem Komańcza, od zachodu z Nadleśnictwem Rymanów, od północy z Nadleśnictwem Brzozów.

Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych. Obręb leśny Lesko podzielony jest na 7 leśnictw, a obręb leśny Zagórz na 10, łącznie 17 leśnictw. Nadleśnictwo składa się z 515 oddziałów, obręb leśny Lesko - 228, obręb leśny Zagórz - 287. Zasięg terytorialny wynosi 535,19 km2.

Wykazana powierzchnia ogólna Nadleśnictwa, według stanu na dzień 01.01.2019 r., wynosi 18129,95 ha, a obrębów Lesko – 7232,51 ha, Zagórz – 10897,44 ha. Został ustalony Zarządzeniem nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krośnie.