Lista aktualności Lista aktualności

Lasy Państwowe dofinansują remonty mostów w Bieszczadach

Od 2016 roku nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie dokładają się do remontów dróg wojewódzkich i lokalnych. W tym roku przy udziale funduszy leśnych wyremontowane zostaną mosty na Sanie w Lesku i w ciągu obwodnicy bieszczadzkiej w Jabłonkach.

Sankcjonuje to porozumienie podpisane 26 maja w siedzibie RDLP w Krośnie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w sprawie dofinansowania remontów ze środków nadleśnictw Baligród i Lesko oraz z Funduszu Leśnego.
 
W imieniu LP porozumienie podpisali: Wojciech Głuszko, nadleśniczy Nadleśnictwa Baligród i Zbigniew Pawłowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, w imieniu Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dyrektor Piotr Miąso, zaś sygnatariuszem z ramienia samorządu województwa podkarpackiego był wicemarszałek Piotr Pilch. W spotkaniu uczestniczyli również: poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, Przewodniczący sejmiku województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz oraz Radne województwa Podkarpackiego Dorota Łukaszczyk i Joanna Bril.
 
Od 2016 roku w kosztach związanych z modernizacją mostów uczestniczą nadleśnictwa. Dzięki wsparciu finansowemu Lasów Państwowych w ciągu dwóch pierwszych lat udało się odnowić kilkanaście obiektów. Łączne wsparcie ze strony leśnictwa na infrastrukturę drogową w regionie sięgnęło w 2016 roku kwoty 2,6 mln złotych, w 2017 roku - 3,7 mln złotych. W kolejnych latach podpisywane były umowy na wsparcie remontów mostów w ciągach dróg wojewódzkich, głównie w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. W roku 2020 na wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w regionie w zakresie dróg lokalnych Lasy Państwowe przeznaczyły 4,3 mln złotych, na ten rok zaplanowano 2,6 mln.
 
Podpisana w środę umowa pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lasami Państwowymi zakłada dofinasowanie kwotą 300 tysięcy złotych dalszych prac związanych z modernizacją mostów na w Huzelach i między Jabłonkami a Cisną. Montaż finansowy środków budżetu województwa i Lasów Państwowych pozwala na szybszą realizację takich przedsięwzięć. Największe z nich to remont mostu w Lesku na Huzelach. Natomiast bardzo ważne dla drożności obwodnicy bieszczadzkiej są mosty w Jabłonkach. Nadleśnictwa nadzorowane przez RDLP w Krośnie, poza wsparciem już opisanym, w roku 2021 dokonują obowiązkowych wpłat na partycypację w budowie, przebudowie lub remoncie dróg publicznych w wysokości 2,6 mln zł, jak również odprowadzają podatek leśny na rzecz samorządów w wysokości 15,3 mln zł.

Tekst: Edward Marszałek
Rzecznik prasowy
RDLP w Krośnie

Zdjęcia: Tomasz Jefimow,
Magdalena Misiorowska