Wydawca treści Wydawca treści

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA LESKO

Zarządzeniem nr 23 Nadleśniczego Lesko z dnia 05.05.2021 r. zostały wprowadzone zasady korzystania z liniowych/powierzchniowych/punktowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w Nadleśnictwie Lesko.

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych zawarte zostały w regulaminach stanowiących załącznik nr 1 do w/w zarządzenia. (dokumenty do pobrania w linku poniżej).