Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna „Kostryń” w leśnictwie Kostryń

Utworzona w 2015 roku. Przebiega przez teren szkółki leśnej. Na 10 tablicach pokazano ekologiczne aspekty funkcjonowania lasu. W jej skład wchodzi także duża tablica opisująca krajowe gady.  Niedaleko ścieżki znajduje się wiata edukacyjna z możliwością zapalenia ogniska z grillem. Ścieżka jest atrakcyjna także w okresie zimowym.


Platforma widokowa w rezerwacie przyrody „Góra Sobień”

Jesienią 2011 roku wykonano odnowienie urządzeń małej infrastruktury turystycznej na górze Sobień i w ruinach Zamku Kmitów.

Zadanie miało być zrealizowane przy wsparciu środków WFOŚiGW w Krośnie, jednak z przyczyn proceduralnych nie udało się uzyskać dofinansowania. Zadanie zrealizowano z własnych środków. Na przeprowadzenie prac uzyskano zgodę odpowiednich organów.

Szczegółowe informacje na temat rezerwatu przyrody "Góra Sobień" można znaleźć tutaj

Tekst i zdjęcia Wojciech Jankowski