Asset Publisher Asset Publisher

Termomodernizacja Biurowca Nadleśnictwa Lesko

Roboty budowlane związane z przebudową Biurowca Nadleśnictwa Lesko zakończone

W 2018 roku Nadleśnictwo Lesko zrealizowało trzeci etap przebudowy biurowca nadleśnictwa. Środki niezbędne do sfinansowania prac termomodernizacyjnych pozyskano z projektu rozwojowego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe pt. „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach)”.

Głównymi celami projektu są: poprawa efektywności energetycznej budynków PGL LP, poprawa standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich użytkowania, podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

W ramach modernizacji energetycznej budynku nadleśnictwa wykonano docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, docieplenie stropu, izolację ścian fundamentowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zamontowano również urządzenia fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, aby w pełni wykorzystać możliwości Odnawialnych Źródeł Energii w budynkach.

Przy modernizacji bardzo mocno zaznaczono udział drewna. Zostało ono użyte przy elementach wykończenia na zewnątrz, a także wewnątrz budynku. Drewniane są także okna i drzwi.

Głównym wykonawcą prac była miejscowa firma budowlana "Darjan Materiały Budowlane Betoniarnia", co jest istotne dla lokalnego rynku przedsiębiorców i pracodawców. Z lokalnego rynku pochodzą także wszystkie elementy drewniane.

Tekst: Wojciech Jankowski
Zdjęcia: Marcel Szpieg