Asset Publisher Asset Publisher

Regionalne Obchody Święta Lasu oraz nadanie Sztandaru dla Nadleśnictwa Lesko

27 września w Lesku odbyły się Regionalne Obchody Święta Lasu wraz z uroczystym nadaniem sztandaru naszej jednostce, otwarciem i poświęceniem zmodernizowanej siedziby.

27 września w Lesku odbyły się Regionalne Obchody Święta Lasu wraz z uroczystym nadaniem sztandaru naszej jednostce, ceremonią otwarcia i poświęcenia zmodernizowanej siedziby.

Pierwsza część Święta Lasu została rozpoczęta mszą świętą odprawioną
w Kościele Rzymskokatolickim pw. Nawiedzenia NMP w Lesku przez ks. Biskupa Stanisława Jamrozka, który poświęcił nowy sztandar, a z rąk Pani Dyrektor RDLP w Krośnie Grażyny Zagrobelnej odebrał Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Zbigniew Pawłowski.

Druga część uroczystości odbyła się w siedzibie naszego Nadleśnictwa, przed którą dokonano otwarcia i poświęcenia zmodernizowanej siedziby naszej jednostki. Symboliczna ceremonia polegała na ocechowaniu kłody jodłowej, przerzynkę i przekazanie gościom pamiątkowych krążków. Kolejnym punktem był obelisk upamiętniający pielgrzymkę Jana Pawła II, gdzie posadzono dwa dęby z okazji 95-lecia Lasów Państwowych i 75-lecia Nadleśnictwa Lesko. Drzewka posadzili: dyr. Grażyna Zagrobelna i ks. bp Stanisław Jamrozek oraz Marcin Zaborniak, dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i poseł  Piotr Uruski.

Trzecia część Regionalnych Obchodów Święta Lasu obejmowała ślubowanie nowo przyjętych pracowników Służby Leśnej, obdarowanie zasłużonych leśników krzyżami zasługi, medalami za długoletnią służbę.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Adam Śnieżek i Piotr Uruski, posłowie na Sejm RP, Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy Borcz, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Andrzej Olesiuk, starosta leski i Stanisław Chęć, starosta sanocki oraz Marcin Zaborniak dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego. Służby mundurowe reprezentowali generałowie: Andrzej Babiec (KW PSP), Robert Rogoz (szef BO Straży Granicznej) i Henryk Moskwa, Wojewódzki Komendant Policji).
Obecny był też dr Benedykt Roźmiarek, dyr. Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 

 

Zdjęcia: Marcel Szpieg