Asset Publisher Asset Publisher

Rozpoczęły się praktyki zawodowe w Technikum Leśnym w Lesku

Wraz z nowym rokiem szkolnym, jesienią rozpoczęto realizację praktyk zawodowych w Technikum Leśnym. Tematyka praktyk jesiennych obejmuje zagadnienia z hodowli i ochrony lasu.

Zgodnie z terminarzem prac są to jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny, kontrola zapędraczenia gleby, zagadnienia związane z zabezpieczaniem upraw przed zwierzyną, oraz prace hodowlane.

Najczęściej wykonywanymi pracami z zakresu hodowli lasu jest wyprzedzające przygotowanie gleby pod odnowienia planowane w roku następnym. Październikowa pogod była bardzo łaskawa dla uczniów i instruktorów. Po teoretycznym wprowadzeniu w temat, obliczeniu więźby w zależności od gatunku - grupa uczniów klasy IIa przystąpiła do pracy. Instruktorami na praktykach są pracownicy Nadleśnictwa Lesko, a praktyczna nauka zawodu odbywa się na podstawie umowy zwartej pomiędzy Nadleśniczym, a Dyrektorem Szkoły