Asset Publisher Asset Publisher

Obchodzimy Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin

Oficjalne hasło obchodów brzmi „Chroniąc rośliny -chronisz życie” (ang. Protecting Plants, Protecting life).

Głównym celem kampanii jest podniesienie świadomości ludzi na całym świecie na temat tego, w jaki sposób ochrona zdrowia roślin może przyczynić się do wyeliminowanie głodu, zmniejszenia ubóstwa, ochrony środowiska i pobudzenia rozwoju gospodarczego.

Lasy Państwowe, prowadząc zrównoważoną gospodarkę leśną i tym samym chroniąc polskie lasy przed licznymi zagrożeniami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych, wpisują się w założenia Międzynarodowego Roku Zdrowia Roślin.

Link do szczegółów akcji:
https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/rozpoczely-sie-obchody-miedzynarodowego-roku-zdrowia-roslin