Asset Publisher Asset Publisher

Informacja - ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące konta bankowego

Informacja - ogłoszenie


NADLEŚNICTWO LESKO INFORMUJE, ŻE WSZYSTKIE WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ WYŁĄCZNIE NA KONTO NADLEŚNICTWA LESKO O NUMERZE: 48 2030 0045 1110 0000 0077 8830
operator: BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.